Tag Archives: Конвертирај веб страна

Конвертирај веб страна во pdf документ

Многу често наоѓаме некоја веб страна со интересна содржина која сакаме да ја зачуваме. Ако ја зачуваме на класичен начин како веб страна (File/Save Page As…), на локацијата која ни… Read more »