Mozilla Firefox

Mozilla Firefox е бесплатен веб пребарувач кој е достапен на 75 јазичи, вклучувајки го и Македонски. Компатибилен е со, т.е. работи на речиси сите оперативни системи. Препознатлив и различен е од другите веб пребарувачи по тоа што има огрооооомен број на додатоци (add-ons), кои се многу корисни при работа.

Последна верзија од Mozilla Firefox може да преземете од следниве линкови:

Додатоците за Mozilla Firefox може да ги погледнете и преземете од ОВДЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *