ЈАВА (Java Runtime Environment)

Java Runtime Environment е софтверска платформа развиена од Sun Microsуstems која содржи Јава Виртуелна Машина (JVM), Јава библиотеки и некои други компоненти. Таа му овозможува на пребарувачот да работи со Јава – базирани апликации.

Последната верзија на Java Runtime Environment можете да ја преземете од следниов линк:

One thought on “ЈАВА (Java Runtime Environment)

  1. Pingback: Како да симнеш видео од YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *