Adobe Flash Player

Adobe Flash Player е помошен софтвер кој овозможува прикажување на видеа и анимации кај веб пребарувачите.

Флеш плеерот е достапен како плагин (Plugin) за повеќето веб пребарувачи како Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и Safari. За пребарувачот Google Chrome не е потребна дополнителна инсталација на овој плагин бидејќи ја има интегрирано оваа апликација.

Најнова верзија на Adobe Flash Player може да симнете од следниве линкови:

Adobe Flash Player за Internet Explorer

Adobe Flash Player за останатите пребарувачи

*(под останати пребарувачи се мисли на Mozilla Firefox, Opera и Safari).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *