Google Chrome

Google Chrome е веб пребарувач на Google. Иако е најмладиот од веб пребарувачите (првата бета верзија излезе на 2-ри Септември 2008 година), по ништо не заостанува зад своите конкуренти. Се… Read more »

AVAST 5 Free Antivirus

AVAST 5 Free е бесплатна антивирусна програма за домашна и некомерцијална употреба. AVAST 5 нуди извонредна заштита на вашиот компјутерски систем. Во себе ги има интегрирано следниве компоненти: Anti-spyware built-in… Read more »

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player е помошен софтвер кој овозможува прикажување на видеа и анимации кај веб пребарувачите. Флеш плеерот е достапен како плагин (Plugin) за повеќето веб пребарувачи како Internet Explorer,… Read more »