Category Archives: Интернет

Како да симнеш видео од YouTube

Многу често се јавува потреба да симнеме неко видео од YouTube. Се прашуваме кој е најлесниот начин за тоа. Која програма е најдобра за оваа намена. До пред скоро време… Read more »

Конвертирај веб страна во pdf документ

Многу често наоѓаме некоја веб страна со интересна содржина која сакаме да ја зачуваме. Ако ја зачуваме на класичен начин како веб страна (File/Save Page As…), на локацијата која ни… Read more »